(1)
Tamrin, R.; Azman, M. N. A. Pembangunan Aplikasi Berasaskan Android Bagi Sub Topik Asas Pemilihan Pakaian Mata Pelajaran Sains Rumah Tangga Tingkatan 4. ASPEN 2021, 1, 28-36.