TAMRIN, R.; AZMAN, M. N. A. Pembangunan Aplikasi Berasaskan Android Bagi Sub Topik Asas Pemilihan Pakaian Mata Pelajaran Sains Rumah Tangga Tingkatan 4. Asian Pendidikan, v. 1, n. 1, p. 28-36, 15 Feb. 2021.